De Reactor, waar nieuwe ideeën ontstaan #DK_DH


Het antwoord volgt op een vraagstuk door hier op een onconventionele wijze met verschillende mensen  en van alle leeftijden naar te kijken, over te praten en te brainstormen. Technieken met post-its aan de muur, samen een grafische tekening maken, of een voorwerp koppelen aan het vraagstuk. En met heel verrassend resultaat.

Heel ontwapenend vond ik de etalage, vol met ‘killed darlings’. Dat zijn ontwerpen die het niet gehaald hebben. Vaak zijn het ideeën of uitprobeersels waardoor je wel verder bent gekomen. Hoe mooi om die te etaleren.